Marketingové novinky a PR

 

Vážení obchodní partneri,

oboznámte sa s marketingovými novinkami a akciami, ktoré pre Vás pravidelne pripravujeme a ktoré ponúkajú výhody Vám a Vašim zákazníkom. V tejto časti stránky vždy nájdete najnovšie a potrebné informácie týkajúce sa marketingovej podpory značky ZVL na trhu a odkazy na podrobné informácie súvisiace s PR aktivitami spoločnosti. Ponúkané marketingové materiály Vám umožnia účinne propagovať a predávať výrobky spoločnosti ZVL SLOVAKIA.