Tradícia, spoľahlivosť, kvalita

Od 1. Júla 2013 do decembra 2013 bude prebiehať billboardová kampaň spoločnosti ZVL SLOVAKIA v súvislosti s oslavami 45. výročia jej založenia. Na hlavných príjazdových komunikáciách do centra Žiliny bude umiestnených 5 billboardov s nasledovnou tematikou:


Billboard 1 – Hričovská, E50, E75, E442

Smer cesty: Žilina – Strážov, Marakana, smer centrum, Čadca, Prievidza, Poprad, Terchová
Mestská časť – Strážov

Billboard 2 – Rajecká, I/64

Smer cesty: Žilina – mesto, smer centrum, METRO, MAX, Peugeot, BMW, Toyota
Mestská časť – Bytčica

Billboard 3 – Ľavobrežná, E50, I/18

Smer cesty: Žilina – mesto, smer KE, BA, PD, CA, ČR, Poľsko, Hyper Tesco, centrum mesta, Holliday Inn, MŠK
Mestská časť – mesto

Billboard 4 – Košická, E50, I/18

Smer cesty: Žilina – príjazd do mesta zo smeru Martin, Ružomberok, Poprad, Košice
Mestská časť – Trnové

Billboard 5 – E75, I/11

Smer cesty: Žilina – mesto, smer centrum, Martin, Prievidza, Bratislava, Terchova, Vrátna, Bytča, Makov, ČR
Mestská časť – Brodno