Tradícia, spoľahlivosť, kvalita

Od februára 2014 bude pokračovať billboardová prezentácia spoločnosti ZVL SLOVAKIA na 2 nových billboardových plochách smerujúcich do centra Žiliny s nasledovnou tematikou:


Billboard 1 – Hričovská, E50, E75, E442

Smer cesty: Žilina – Strážov, Marakana, smer centrum, Čadca, Prievidza, Poprad, Terchová
Mestská časť – Strážov

Billboard 2 – Košická, E50, I/18

Smer cesty: Žilina – príjazd do mesta zo smeru Martin, Ružomberok, Poprad, Košice
Mestská časť – Trnové