Medzinárodný strojársky veľtrh – Brno 2014, Česká republika

termín: október 2014 • čítajte tu: http://www.bvv.cz/msv