Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne

termín: október 2013 • čítajte tu: www.bvv.cz