Skinovacie balenie malých jednoradových guľkových ložísk

ZVL SLOVAKIA, a.s. ponúka svojim zákazníkom skinovacie balenie ložísk. Uvedený spôsob balenia je určený najmä pre balenie miniatúrnych a malých guľkových ložísk na podkladový kartón s nekonečnou potlačou ochrannej známky dodávateľa ZVL SLOVAKIA. Skinovací baliaci stroj pracuje na princípe pretiahnutia fólie cez podkladový kartón a následne vytvarovania fólie okolo ložísk. Na základe konkrétnych požiadaviek zákazníkov ponúkame uvedený spôsob balenia aj pre iné typy ložísk. Pre bližšie informácie si stiahnite leták „Skinovacie balenie.pdf“.

0

Medzinárodný strojársky veľtrh v Bukurešti

ZVL SLOVAKIA, a.s. sa v októbri opäť zúčastnila na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Bukurešti. Spolu s ďalšími významnými slovenskými spoločnosťami sme prezentovali naše výrobky značky ZVL v oficiálnom stánku SR. Tento veľth je najdôležitejším strojárskym podujatím organizovaným v Rumunsku a značka ZVL sa stáva čím ďalej viac vyhľadávanou aj na tomto trhu. Náš stánok navštívili existujúci ako aj potencionálni distribútori ložísk v Rumunsku a prezentovali ich záujem a plány ako zvýšiť nákup a predaj našich produktov na tomto teritóriu.

0

AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFFIC-EXPO 2011

V dňoch 10.5. až 13.5. 2011 sa naša spoločnosť ZVL SLOVAKIA zúčastnila ako vystavovateľ v Poľskom meste Kielce na výstave AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFFIC-EXPO 2011. Je to najväčšia výstava tohto druhu v strednej Európe, na ktorej prezentujú svoje výrobky výrobcovia materiálov a strojov používaných pri výstavbe ciest a diaľnic. ZVL SLOVAKIA prezentovala na tomto veľtrhu svoje výrobky, ktoré sa používajú v zariadeniach pri ťažbe všetkých druhov stavebných materiálov. Náš stánok navštívili výrobcovia strojov pre kameňolomy, ako aj výrobcovia strojov, ktoré sa používajú pri výstavbe diaľnic. Početné zastúpenie v našom stánku tiež mali firmy, ktoré sa zaoberajú servisom a údržbou týchto strojov. Stretnutia nám priniesli ďalšie poznatky pri inovácii našich výrobkov v tomto segmente použitia.

0

METALOOBRABOTKA 2011 – Bielorusko

V dňoch 11.4. až 14.4. 2011 sa v Bieloruskom MINSKEXPO uskutočnil najväčší strojársky veľtrh v Bielorusku – METALOOBRABOTKA 2011, na ktorom participovala aj ZVL SLOVAKIA, a.s. Spoločná expozícia s Obchodnou a priemyselnou komorou SR pod záštitou ministerstva hospodárstva bola hojne navštevovaná záujemcami o spoluprácu z rôznych priemyselných sektorov. Pracovné stretnutia a rokovania s návštevníkmi našej expozície potvrdili akceptovanie a záujem o ZVL ložiská aj na trhu v Bielorusku.

0

EXPOAGRO 2011 – Argentína

2.3. – 5.3. 2011 sa v Buenos Aires uskutočnil najväčší Agro veľtrh v Argentíne – EXPOAGRO 2011, na ktorom participovala aj ZVL SLOVAKIA, a.s. Spoločná expozícia so strategickým partnerom pre argentínsky trh firmou ZVL COMERCIAL bola umiestnenú v pavilóne dodávateľov komponentov pre agrosektor. 

Nakoľko je uvedený veľtrh považovaný v Argentíne za významnú udalosť a v roku 2011 sa v Argentíne očakáva veľmi úspešný rok pre poľnohospodárstvo, bola na Expoagro zaznamenaná rekordná účasť návštevníkov a vystavovateľov. Stretnutia a rokovania, ako aj konkrétne objednávky návštevníkov našej expozície potvrdili akceptovanie a záujem o značku ZVL aj na trhu v Argentíne.

0

Medzinárodný veľtrh WIN 2011 v Istanbule

V dňoch 3.2.-6.2.2011 sa uskutočnil medzinárodný veľtrh WIN 2011 v Istanbule, ktorý je zameraný na strojársky priemysel. Zúčastnili sa ho všetci významní svetoví výrobcovia ložísk. Naša expozícia sa nachádzala uprostred haly, hneď vedľa stánkov SKF a INA-FAG.
ZVL SLOVAKIA, a.s. vystavovala v spoločnom stánku s distribútormi Mekanik Rulman a Asil Rulman na ploche viac ako 70 m2. Našu expozíciu navštívili významní potenciálni, ako aj súčasní OEM zákazníci najmä z Turecka, ale aj z okolitých štátov.

0

Stretnutie ZVL distribútorov Slovenska a Čiech

V dňoch 9. a 10.12.2010 sa uskutočnilo stretnutie ZVL distribútorov Slovenska a Čiech, ktoré bolo po prvý krát organizované spoločne firmami ZVL SLOVAKIA a ZVL AUTO. Na stretnutí bol vedením oboch spoločností prezentovaný súčasný stav v oblasti duševného vlastníctva vo vzťahu k značke ZVL a spoločná stratégia v oblasti rozvoja a posilňovania značky do budúcnosti. Zároveň ZVL SLOVAKIA a ZVL AUTO informovali zúčastnených obchodných partnerov o výsledkoch dosiahnutých v roku 2010 a o plánoch a rozvojových projektoch pre nasledujúci rok 2011.
Stretnutie prebiehalo v príjemnom horskom prostredí skrášlenom zimnou zasneženou scenériou, ktoré dodalo aj neoficiálnej časti programu príjemnú atmosféru. Zaujímavým spestrením akcie bola na druhý deň aj exkurzia vo výrobnom závode KIA MOTORS SLOVAKIA pri Žiline.
Vzhľadom na pozitívne reakcie všetkých zúčastnených bude stretnutie ZVL distribútorov v budúcnosti organizované v pravidelných intervaloch.

0
Page 19 of 21 «...101718192021