ZVL SLOVAKIA, a.s. obhájila kvalitu podľa ISO 9001

Systém riadenia kvality v spoločnosti je certifikovaný v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO 9001. ZVL SLOVAKIA, a.s. absolvovala recertifikačný audit podľa medzinárodnej normy ISO 9001 a úspešne obhájila systém manažérstva kvality v oblasti návrhu, výroby, nákupu a predaja ložísk podľa uvedených medzinárodných štandardov.

0
Page 5 of 20 «...34567...»