Personálna politika spoločnosti je úzko spojená s jej cieľmi a zámermi tak, aby bola schopná vždy efektívne reagovať nielen na požiadavky spoločnosti ale aj na situáciu na trhu. Za úspechom našej spoločnosti stoja ľudia, ktorí sú otvorení novým skúsenostiam. Firemná kultúra spoločnosti sa vyznačuje profesionálnym prístupom, flexibilitou, loajalitou a priateľskou atmosférou a našim zamestnancom dáva príležitosť využiť svoj potenciál.

Chcete sa stať súčasťou nášho tímu ?

V prípade záujmu zasielajte Vaše žiadosti a životopis so súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. na e-mailovú adresu masarova@zvlslovakia.sk alebo na adresu ZVL SLOVAKIA, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina.