Novinky v produktovom portfóliu

V priebehu posledného obdobia sme zaviedli dodávku nových rád, resp. modifikácií existujúcich rád ložísk. Tu predstavujeme niektoré z nich.

 

Delené valčekové ložiská

Delené valčekové ložiská

Ložiská pre poľnohospodársky priemysel

Ložiská pre poľnohospodársky priemysel

Upínacie ložiská

Ložiská pre poľnohospodársky priemysel

Prírubové liatinové telesá typu FG / SG / FM

Ložiská pre poľnohospodársky priemysel

Kruhové liatinové telesá s ložiskom typu LSGR

Ložiská pre poľnohospodársky priemysel

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Agrohub / Držiak diskov

Agrohub / držiak diskov

 

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom s tesneniami na obidvoch stranách

Je možné ich použiť v miestach, kde nie je možné zabezpečiť iný druh mazania, alebo tam kde sú ložiská vystavené zvýšenej prašnosti. Z priestorového hľadiska si však toto usporiadanie vyžaduje použitie inej vnútornej konštrukcie – menšie valivé telieska a teda majú zníženú únosnosť. Preto je nutné možnosť dodávky konzultovať s technickým oddelením.

7208BTNGH-2RS

7208BETNG-2RS

 

72--BETNG-PAR

72–BETNG-PAR

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom – párované

Párované ložiská sú vhodné pre uloženia, ktoré si vyžadujú zachytávať axiálne sily v obidvoch smeroch. Vyznačujú sa zvýšenou presnosťou, ktorá umožňuje ich použitie podľa požiadaviek daného zariadenia bez dodatočných úprav. Na požiadavku je možná dodávka dvojice ložísk, prípadne dodávka univerzálne párovateľných ložísk. Vždy je však nutné vopred dohodnúť, v akom usporiadaní majú byť ložiská dodané – s určenou vôľou, alebo predpätím.

 

Dvojradové súdkové ložiská

V segmente dvojradových súdkových ložísk prinášame tri modifikácie vyhotovení:

Utesnené ložiská – kvôli možnosti doplnenia montáže tesnení sú ložiská vyrábané v dvoch prevedeniach – so širšími krúžkami a zachovaním vnútornej konštrukcie – označené CDL223xx-2RS, alebo so zachovaním šírky krúžkov, ale so zmenšením rozmerov súdkov – označenie napr. 223xx-2RS

22209-2RS

22209-2RS

Ložiská pre vibračné stroje – tieto ložiská sú charakteristické použitím klietky vedenej na obežnej dráhe vonkajšieho krúžku, zvýšenou presnosťou vonkajšieho priemeru a vnútornej konštrukcie, použitím súdočkov s vyššou presnosťou. Môžu byť dodávané v troch prevedeniach klietky: mosadzná jednodielna alebo dvojdielna, prípadne plechová.

22209W603

22209W603

22209W601MA

22209W601MA

22209W604MA

22209W604MA

Ložiská s plechovou klietkou s vyššou únosnosťou – nový tvar plechovej klietky umožnil použiť väčšie, prípadne viac valivých teliesok, čím sme zvýšili využitie vnútorného priestoru ložiska a navýšili únosnosť ložísk.

...EDW33J

…EDW33J

 

PLC 512-601

PLC 512-601

Štvorradové valčekové ložiská

Ložiská boli vyvinuté pre vylepšenie uloženia hriadeľov valcovacích stolíc na zvýšenie presnosti valcovania. Vyznačujú sa širokým vnútorným krúžkom a dvojicou vonkajších krúžkov, v ktorých sú vždy dva rady valčekov vedených mosadznou klietkou. Pre zvýšenie ich úžitkových vlastností sú krúžky tepelne spracovávané na bainitickú štruktúru.