Manažment predstavuje výkonné vedenie spoločnosti, ktorého cieľom je zodpovedné, transparentné riadenie a kontrola so zameraním na dlhodobé vytváranie hodnôt v spoločnosti.

 

Peter Zuzčák

Výkonný riaditeľ
tel.: +421/41/70 760 32
fax: +421/41/70 760 24
e-mail: zuzcak@zvlslovakia.sk

Martina Surovková

Marketingový manažér
tel.: +421/41/70 760 34
fax: +421/41/70 760 23
e-mail: surovkova@zvlslovakia.sk

Jozef Uhliarik

Manažér pre kvalitu a výrobu
tel.: +421/41/70 760 68
fax: +421/41/70 760 23
e-mail: uhliarik@zvlslovakia.sk


 

Branislav Dubec

Hlavný konštruktér
tel.: +421/41/70 760 51
fax: +421/41/70 760 23
e-mail: dubec@zvlslovakia.sk