Aktuality

ZVL SLOVAKIA, a.s. obhájila kvalitu dodávaných výrobkov podľa ISO 9001

Systém riadenia kvality v spoločnosti je certifikovaný v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO 9001. V dňoch 11.6. – 12.6.2012 ZVL SLOVAKIA, a.s. absolvovala recertifikačný audit podľa medzinárodnej normy ISO 9001 a úspešne obhájila systém manažérstva kvality v oblasti návrhu, výroby, nákupu a predaja ložísk podľa uvedených medzinárodných štandardov. Za spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a.s. hovoria uskutočnené obchodné ciele a zákaznícka spokojnosť. Dlhodobá spokojnosť našich zákazníkov je našou hlavnou prioritou, ktorá nás posúva vpred a otvára nám nové možnosti uplatnenia sa na svetovom ložiskovom trhu. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je riadenie dôležitých výrobných procesov a kvality so zreteľom na výkon konečnej kontroly kvality predávaných výrobkov.

0

ODBER NOVINIEK

Direct mail SK

e-mail-icon

Kontaktný formulár

Vyhľadávanie na stránke

 

Vyhľadávací katalóg ložísk online

3D modely ložísk

search-bearing-online