45-ročná tradícia vo výrobe ložísk

História našej spoločnosti je spojená so vznikom koncernu ZVL-ZKL v bývalom Československu v roku 1923. Najdôležitejším medzníkom v histórii spoločnosti bol rok 1968. V tomto roku bola spustená výroba guľkových ložísk a spoločnosť bola integrovaná do koncernu ZVL so sídlom v Považskej Bystrici. Hlavným cieľom koncernu ZVL bolo zjednotenie závodov na výrobu ložísk do jedného koncernu s viac ako 30 000 zamestnancami, ktorý mal vybudovanú komplexnú R&D základňu prepojenú s výrobou. Spoločnosť od svojho založenia prešla zložitým historickým vývojom a množstvom dynamických zmien týkajúcich sa výrobných procesov a majetkového vlastníctva. Od roku 2007 vystupuje pod obchodným názvom ZVL SLOVAKIA, a. s. a pokračuje vo svojej domácej a proexportnej orientácií s cieľom úspešne rozvíjať nastúpené trendy v oblasti obchodných aktivít. V súčasnosti je spoločnosť nielen nositeľom dlhoročnej tradície v slovenskom strojárskom priemysle ale aj významným svetovým dodávateľom širokého sortimentu ložísk.

 

Historické medzníky ZVL SLOVAKIA

 • 1965 – Založenie koncernu ZVL v Považskej Bystrici
 • 1968 – Integrácia spoločnosti ZVL Žilina do koncernu ZVL
 • 1990 – Rozpad koncernu
 • 1999 – Značky ZVL, ZKL sa stali nezávislými
 • 2002 – Zmena obchodného mena na KLF-ZVL OMNIA, a.s.
 • 2007 – Zmena obchodného mena na ZVL SLOVAKIA, a.s.

Historické medzníky produkcie ložísk ZVL

 • 1966 – Založenie závodu ZVL
 • 1968 - Začiatok výroby guľkových ložísk
 • 1974 – Začiatok výroby súdkových ložísk
 • 1976 – Začiatok výroby spojkových ložísk
 • 1994 – Začiatok výroby kĺbových ložísk
 • 2004 – Rozšírenie výrobného sortimentu o valčekové ložiská a axiálne ložiská