ZVL SLOVAKIA, a.s. oslavuje 50 rokov od založenia výroby a predaja ZVL ložísk v Žiline

Rok 2018 je pre ZVL SLOVAKIA, a.s. významným medzníkom v histórii. Predstavuje 50 rokov budovania výroby a predaja ložísk v Žiline a na Slovensku. Od svojho založenia prešla spoločnosť a jej predchodcovia zložitým historickým vývojom a množstvom dynamických zmien týkajúcich sa výrobných procesov a vlastníckych vzťahov. Dnes je ZVL SLOVAKIA stabilným partnerom pre zákazníkov v rôznych priemyselných odvetviach na celom svete.
„Uvedené výročie sme sa rozhodli zviditeľniť predstavením nového loga, ktorého grafické prvky jasne poukazujú na našu 50 ročnú históriu. Nové logo bude spoločnosť prezentovať po celý rok 2018“, uviedol Martin Mravec, predseda predstavenstva.

ZVL SLOVAKIA 50

„Medzník 50 rokov predstavuje veľkú výzvu do budúcnosti, ktorá nás zaväzuje naďalej poskytovať spoľahlivé a efektívne riešenia a prinášať kvalitné výrobky. Investovali sme veľa prostriedkov a úsilia do zdokonaľovania našich produktov, nášho servisu, cenovej a obchodnej politiky. Za 50 rokov fungovania prešli firmou generácie zamestnancov, ktorí vytvárali a zanechali stopy všade tam, kde spoločnosť pôsobila. Niektorí z nich tu pracujú dodnes. Práve ľudia pracujúci v spoločnosti počas týchto 50 rokov vytvárali hodnoty, ktorými sa dnes firma môže pochváliť a sú kľúčovými faktormi úspechov. Výročie založenia firmy je preto najmä ich sviatkom“, dodal Martin Mravec.
50. výročie je pre nás príležitosťou poďakovať sa tiež všetkým obchodným partnerom, ktorí prispeli k úspešnej histórii našej spoločnosti. Základy našej 50 ročnej existencie vzišli hlavne z vašej dôvery. Z dôvery v naše schopnosti, kvalitu výrobkov značky ZVL a profesionalitu nášho pracovného tímu. Ceníme si prejavenú dôveru, podporu a vzájomnú spoluprácu. Ďakujeme!

Ing. Martin Mravec
predseda predstavenstva

0

ZVL SLOVAKIA je členom Združenia slovenských laboratórií a skúšobní

Na základe splnenia stanovených kritérií sa naša spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a.s. stala dňom 1.11.2017 členom „Združenia slovenských laboratórií a skúšobní“ so sídlom v Košiciach.
Na základe tejto skutočnosti nám bolo vydané „Osvedčenie“ s právom používať pečiatku evidovanej skúšobne s registračným číslom 10 pre rozmerové, metalografické a skúšobné laboratórium ložísk.

0

Priemyselné fórum 2017 na Ukrajine

V dňoch 21.11. – 24.11.2017 sa v Kieve na Ukrajine konalo Priemyselné fórum 2017. Prostredníctvom nášho obchodného partnera ROLIMPEX bolo na tomto významnom podujatí prezentované produktové portfólio a značka ZVL.

Priemyselné fórum 2017 na Ukrajine
Priemyselné fórum 2017 na Ukrajine
0

Stretnutie distribútorov SR/ČR

Tohtoročné stretnutie autorizovaných distribútorov Slovenskej a Českej republiky sa uskutočnilo v príjemnom prostredí Malej Fatry vo Village Resort Hanuliak v Belej.
Stretnutie sa uskutočnilo dňa 26.10.2017, ktorého cieľom bolo prezentovať obchodnú politiku na uvedených trhoch, nové výrobky a úspešné projekty v roku 2017. Zároveň bola predstavená Obchodná stratégia na rok 2018 a východiská pre ďalšie smerovanie rozvoja značky ZVL na trhoch SR/ČR. Ďakujeme všetkým obchodným partnerom za ich účasť na stretnutí, doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

0

Ďakujeme za účasť na MSV Brno 2017

Vážení obchodní partneri,

ďakujeme Vám za účasť a návštevu expozície spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s. na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2017 v Brne, ktorý sa uskutočnil v dňoch 9.10.-13.10.2017. Vaša dôvera a podpora nám otvára cestu k ďalšiemu posilňovaniu pozície značky ZVL na nosných predajných trhoch a prispieva k napĺňaniu našich predajných a strategických cieľov. Vážime si mimoriadny záujem o naše produktové portfólio, ktoré vyplýva z nášho marketingového úsilia a zároveň cítime aj veľkú zodpovednosť a výzvu pre ďalšie plány do budúcnosti. Vaše návrhy a postrehy sú pre nás prínosom pre rozvoj spoločnosti a produktov.
Veríme, že budúcoročný veľtrh bude rovnako dobrý ako tento rok. Tešíme sa na Vás opäť o rok.

Pracovný tím ZVL SLOVAKIA, a.s.

MSV Brno 2017
MSV Brno 2017
0
Page 1 of 14 12345...»