Upínacie ložiská

Upínacie ložiská sa používajú predovšetkým v jednoduchých uloženiach – napr. v poľnohospodárskych strojoch, dopravníkových zariadeniach, potravinárskych strojoch, v stavebných strojoch a pod.

 

Konštrukčné údaje

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery upínacích ložísk, uvedené v rozmerových tabuľkách zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 2264 a DIN 626 T1. Rozmery krúžkov súhlasia s medzinárodnou normou ISO 3145.

Mazivo

Upínacie ložiská nevyžadujú údržbu. Náplň plastického maziva spravidla vystačí na celú dobu trvanlivosti ložiska.

Vôľa v ložisku

Upínacie ložiská majú radiálnu vôľu C3 v rozsahu platnom pre jednoradové guľkové ložiská.

Prevádzková teplota

Upínacie ložiská sú plnené vysoko kvalitným plastickým mazivom, ktoré je určené pre maximálnu prevádzkovú teplotu 100°C a minimálnu teplotu -30°C.

Prípustné otáčky

Medzné frekvencie otáčania upínacích ložísk závisia predovšetkým od uloženia na hriadeli (pozri nasledujúcu tabuľku).

Medzné frekvencie otáčania pre rôzne tolerancie priemeru hriadeľa

Priemer dieryMedzná frekvencia otáčania pre mazanie plastickým mazivom pre ložiská rady UA,UE,UD a UC pri tolerancii priemeru hriadeľa
„d“h6h7h8h9h11
mmmin-1
179500600043001500950
208500530038001300850
257000450032001000700
30630040002800900630
35530034002200750530
40480030001900670480
45430026001700600430
50400024001600560400
55360020001400500360
60340019001300480340
65300017001100430300
70280016001000400280
8024001400900360240
9020001200800320200

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Ekvivalentné dynamické zaťaženie upínacích ložísk sa určí rovnakým spôsobom ako u štandardných guľkových ložísk:

Pr = Fr
Pr = 0,56.Fr + Y.Fa

pre Fa/Fr ≤ e
pre Fa/Fr > e


Koeficienty

Fa/CoreY
0.0250.222
0.0400.241.8
0.0700.271.6
0.1300.311.4
0.2500.371.2
0.5000.441

Upínacie ložiská


Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Pre statické zaťaženie upínacích ložísk:

Por = 0,6.Fr + 0,5.Fa

pre (Por ≥ Fr)


 

Telesá pre upínacie ložiská

Telesá pre upínacie ložiská sú liatinové a majú guľovú dutinu do ktorej sa umiestňuje upínacie ložisko podľa požiadavky vyhotovenia úložného celku (UA, UC, UD, UE). Upínacie telesá sa dodávajú stojaté (konštrukčné vyhotovenie SG), alebo prírubové (konštrukčné vyhotovenie FG).

Telesá pre upínacie ložiská


Konštrukčné údaje

Použitie

Telesá spolu s upínacími ložiskami ako upínacie celky sa používajú predovšetkým v poľnohospodárskych strojoch, dopravných zariadeniach, potravinárskych zariadeniach a hlavne tam, kde upínací celok umožňuje ekonomické riešenie s jednoduchou konštrukciou uloženia. Upínacie telesá majú mazaciu hlavicu a mazaciu drážku vedúcu k ložisku pre prípadné domazávanie. Ak si prevádzkové podmienky nevyžadujú aby sa ložisko domazávalo, otvor pre mazaciu hlavicu sa môže uzatvoriť zátkou.

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery ložiskových telies zodpovedajú norme ISO 3228 a výstredníkových upínacích krúžkov norme ISO 3145.

Označovanie

Označovanie príslušných upínacích telies a kompletných upínacích jednotiek je uvedený v tabuľkovej časti.