ZVL SLOVAKIA
ZVL SLOVAKIA

Viac ako 50-ročná tradícia vo výrobe ložísk

História našej spoločnosti je spojená so vznikom koncernu ZVL v roku 1965. Najdôležitejším medzníkom v histórii spoločnosti bol rok 1968. V tomto roku bola spustená výroba guľkových ložísk a spoločnosť bola integrovaná do koncernu ZVL so sídlom v Považskej Bystrici. Hlavným cieľom koncernu ZVL bolo zjednotenie závodov na výrobu ložísk do jedného koncernu s viac ako 30 000 zamestnancami, ktorý mal vybudovanú komplexnú R&D základňu prepojenú s výrobou. Spoločnosť od svojho založenia prešla zložitým historickým vývojom a množstvom dynamických zmien týkajúcich sa výrobných procesov a majetkového vlastníctva. Od roku 2007 vystupuje pod obchodným názvom ZVL SLOVAKIA, a. s. a pokračuje vo svojej domácej a proexportnej orientácií s cieľom úspešne rozvíjať nastúpené trendy v oblasti obchodných aktivít. V súčasnosti je spoločnosť nielen nositeľom dlhoročnej tradície v slovenskom strojárskom priemysle ale aj významným svetovým dodávateľom širokého sortimentu ložísk.

ZVL SLOVAKIA
ZVL SLOVAKIA

Historické medzníky ZVL SLOVAKIA

 • 1965 – Založenie koncernu ZVL v Považskej Bystrici
 • 1968 – Integrácia spoločnosti ZVL Žilina do koncernu ZVL / Registrácia obchodnej značky ZVL
 • 90-te roky – Rozpad koncernu ZVL
  • ZVL a ZKL značky sa stali nezávislými konkurenčnými značkami s rôznymi vlastníkmi
  • Rozdelenie Československa
  • Zmena vlastníckych vzťahov – prechod štátneho vlastníctva na privátne
 • 2001 – 2008 – Obdobie vplyvu OMNIA Group
 • 2008 – Zmena vlastníka spoločnosti

Historické medzníky produkcie ložísk ZVL

 • 1966 – Založenie závodu ZVL
 • 1968 – Začiatok výroby guľkových ložísk
 • 1974 – Začiatok výroby súdkových ložísk
 • 1976 – Začiatok výroby spojkových ložísk
 • 1994 – Začiatok výroby kĺbových ložísk
 • 2004 – Rozšírenie sortimentu: valčekové a axiálne ložiská
 • 2005 – Rozšírenie sortimentu: ihlové ložiská a ložiskové domce
História spoločnosti ZVL
História spoločnosti ZVL
História spoločnosti ZVL
História spoločnosti ZVL