Firemné motto

Naše motto predstavuje to, za čím si ako spoločnosť spolu so značkou ZVL a tímom našich zamestnancov stojíme. Vo všetkom čo robíme chceme podávať profesionálne a špičkové výkony. To je naša ambícia a cieľ. Veríme, že firemné motto ako aj naša vizuálna identita ochrannú známku ZVL posilnia nielen na dominantných európskych trhoch, ale aj celosvetovo.

Firemné motto: PROFESIONÁLNY PRÍSTUP PRE SVETOVÝ PRIEMYSEL

Hodnoty spoločnosti

1. Naši zákazníci sú súčasťou všetkého, čo robíme

Naším cieľom je patriť medzi kľúčových dodávateľov ložísk v Európe a celosvetovo, preto úzko spolupracujeme s našimi OEM zákazníkmi, autorizovanými distribútormi a konečnými spotrebiteľmi. Neustále, dnes aj zajtra chceme, aby náš zákazník bol v centre diania. Vnímame požiadavky a priania našich zákazníkov s cieľom nájsť optimálne riešenie.

2. Naši zamestnanci sú hybnou silou nášho úspechu

Vážime si našich zamestnancov. Všetci zamestnanci našej spoločnosti sú pre nás nenahraditeľným prínosom. Každý z nich pomáha dlhodobo zvýšiť hodnotu našej spoločnosti a prispieva k jej napredovaniu. Usilujeme sa o vytváranie motivujúcej pracovnej atmosféry, ktorá je založená na otvorenosti, rešpekte a tímovej spolupráci.

3. Usilujeme sa o zvyšovanie hodnoty spoločnosti

Sme si vedomí nutnosti efektívneho využívania ekonomických vstupov. Rozlišujeme svoje priority v riadení nákladov spoločnosti a vyhľadávame optimálnu rovnováhu medzi vzťahom Náklad/Výnos s cieľom zabezpečiť dynamický rast spoločnosti.

4. Chceme byť súčasťou budúcich technológií

Naša vízia predstavuje pre nás záväzok byť súčasťou nových nastupujúcich technológií. Technické modifikácie výrobkov, komplexnosť ložiskového sortimentu a inovácie sú základom toho, aby sme našu víziu premenili na skutočnosť . Zaručujú nám životaschopnosť do budúcnosti a tiež kapacity na to, aby sme sa proaktívne prispôsobili súčasnému svetovému dianiu v ložiskovom odvetví.