Pozor na falzifikáty

Aktuálne články:


 

Interaktívny katalóg ložísk

Nový vyhľadávací katalóg ložísk vám bude dobrým pomocníkom pri správnom výbere pre požadované uloženie ložiska a podstatne vám uľahčí orientáciu v našom širokom produktovom portfóliu.

Distribučná sieť

Naša prítomnosť na svetovom trhu prostredníctvom siete distribučných partnerov zaručuje neustále spojenie so zákazníkmi a poskytuje základňu pre plnenie servisných a iných špeciálnych požiadaviek.

Propagačné materiály

Pripravili sme pre Vás databázu našich nových propagačných materiálov. V tejto sekcii si môžete stiahnuť naše najnovšie letáky, prospekty, katalógy a pravidelne ju budeme pre vás dopĺňať o nové informácie.


 

Najnovšie výrobky z našej ponuky

Inovácie a rozširovanie sortimentu výrobkov majú pre nás strategický význam, tvoria základ nášho budúceho obchodného portfólia.

Neustálym dopĺňaním sortimentnej ponuky globálne posilňujeme ochrannú známku ZVL a tým zabezpečujeme trvalý rast našej spoločnosti.

V tejto sekcii Vás budeme pravidelne informovať o novinkách týkajúcich sa ponuky nášho výrobkového portfólia.

 • Pripravujeme IHLOVÉ LOŽISKÁ v produktovom portfóliu
  Vývojové oddelenie ZVL SLOVAKIA pracuje na novej produktovej línii, ktorá bude doplnením súčasného komplexného katalógu ložísk. Ihlové ložiská budú v blízkom čase novým výrobkom v portfóliu značky ZVL a budú uvedené na trh na základe požiadaviek našich obchodných partnerov. V závislosti od požiadaviek na uloženie, rozmerové podmienky a technologické možnosti budú uvedené ložiská ponúkané vo vyhotovení s vonkajším, vnútorným krúžkom, alebo aj bez nich ako ihlové klietky naplnené ihlovými valčekmi. Ihlové ložiská bude možné dodávať aj s tesnením na jednej, alebo obidvoch stranách, rovnako môžu byť dodané aj s tukovou náplňou. Individuálny prístup k riešeniu požiadaviek zákazníkov, kvalitný predajný servis a profesionálny prístup sú našou hlavnou filozofiou. Aj naďalej pokračujeme v tomto smerovaní, v snahe vychádzať naďalej svojim zákazníkom v ústrety.
 • Ponuka axiálnych súdkových ložísk
  Axiálne súdkové ložiská sú neoddeliteľnou súčasťou nášho sortimentu a predstavujú významnú časť nášho výrobkového portfólia. Naším cieľom je ponúknuť Vám spoľahlivé a efektívne riešenia a plniť Vaše požiadavky v oblasti používania ložísk v prevádzke. Preto sme v tomto roku na základe Vašich požiadaviek zaradili do ponuky aj sortiment axiálnych súdkových ložísk. Ponuku uvedených ložísk nájdete v našom novom interaktívnom katalógu.
 • Rozšírenie sortimentu valčekových ložísk
  Súčasťou nového interaktívneho katalógu je komplexnejšia ponuka valčekových ložísk oproti predchádzajúcemu vydaniu. Sortimentná ponuka bola doplnená hlavne v oblasti ložísk rady NU10.., NU52.. a NUB2.. .
 • Pripravujeme pre Vás ...
  Vaše požiadavky a priania sú pre nás hlavnou prioritou a v tejto súvislosti pripravujeme pre Vás ponuku sortimentu týkajúcu sa ložiskových domcov pre dvojradové súdkové a dvojradové guľkové ložiská. O doplnení ponuky uvedeného sortimentu Vás budeme informovať v krátkom čase.