Pri prevádzke výrobných procesov, skladovacích činnostiach a výrobkoch kladieme dôraz na preventívne opatrenia a nepoužívame žiadne prostriedky, ktoré by mali negatívny dopad na životné prostredie a bezpečnosť. Našu podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade so zákonnými nariadeniami a vyhláškami súvisiacimi s riadením environmentálnej činnosti, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na základe rastúcich požiadaviek našich zákazníkov spoločnosť implementovala systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018.

ISO 14001
Certifikát ISO 45001