Výroba ložísk

Výroba ložísk je vykonávaná a zabezpečovaná v súlade s príslušnými štátnymi a medzinárodnými rozmerovými a materiálovými normami, vnútornými predpismi spoločnosti a normami zabezpečujúcimi systém riadenia kvality podľa STN ISO 9001. Zvyšovanie dynamickej únosnosti ložísk zlepšovaním vlastností polotovarov je rozhodujúcim faktorom pre životnosť budúceho ložiska.

ZVL výroba ložísk
ZVL výroba ložísk

ZVL SLOVAKIA, a.s. disponuje širokým výrobným a technickým know-how a v procese výroby zabezpečuje a zaručuje použitie moderných technológií pre hospodárnosť a presnosť výroby. V súvislosti s výrobou ložísk sú vykonávané technologické procesy, ktoré v značnej miere ovplyvňujú trvanlivosť a únosnosť valivých ložísk – tvárnenie, trieskové obrábanie, tepelné spracovanie, pranie, montáž a finalizácia.

Materiál ložiskových krúžkov
Celoprekaliteľná chrómová oceľ (100Cr6)
Celoprekaliteľná chróm-mangánová oceľ (100CrMnSi6-4)
Cementované, indukčné kalené ocele
(podľa požiadaviek zákazníka)
Materiál valivých teliesok
Celoprekaliteľná chrómová oceľ (100Cr6)
Celoprekaliteľná chróm-mangánová oceľ (100CrMnSi6-4)
Materiál ložiskových klietok
Plechhlbokoťažný plech (St4) – bez značenia, prípona J
Mosadzznačenie M
Plastpolyamid PA6.6, s obsahom sklených vlákien – značenie TNG, TNGH
Textittvrdená tkanina – značenie T
ZVL výroba ložísk
ZVL výroba ložísk

Stabilitu a spoľahlivosť dokazujeme prítomnosťou výrobkov ZVL na svetovom trhu prostredníctvom vybudovanej silnej distribučnej siete a tým zabezpečujeme neustále spojenie s našimi obchodnými partnermi. Naším hlavným cieľom je prostredníctvom širokého produktového portfólia štandardných a špeciálnych ložísk plniť najnáročnejšie požiadavky zákazníkov v rôznych oblastiach priemyslu.

ZVL výroba ložísk
ZVL výroba ložísk