Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Hlavné rozmery

Hlavné a pripojovacie rozmery ložísk uvedené v rozmerových tabuľkách zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15 (STN 02 4629).


Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom α = 26°, α = 40°

V skupine jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom sú vyrábané ložiská s uhlom styku α = 26°, α = 40° určené pre štandardné uloženie a vysokopresné jednoradové guľkové ložiská určené pre vysokú frekvenciu otáčania.

Tieto výrobky majú hlbokú obežnú dráhu, čo umožňuje zachytávanie radiálneho zaťaženia pri relatívne veľkom axiálnom zaťažení v jednom smere. Pre zachytávanie axiálneho zaťaženia v oboch smeroch sa montujú tieto ložiská do dvojíc čelom alebo chrbtami k sebe.

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom určené pre vysokú frekvenciu otáčania

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom určené pre vysoké frekvencie otáčania a vysokú presnosť uloženia sa od bežných guľkových ložísk s kosouhlým stykom odlišujú vnútornou konštrukciou ložiskových krúžkov, veľkosťou stykového uhla guľky s obežnými dráhami ložiskových krúžkov, vyhotovením klietky a vysokým stupňom presnosti chodu. Ložiská sú nerozoberateľné a ich vhodným usporiadaním v uložení sa dosiahne požadovaná tuhosť a presnosť uloženia. Ložiská majú textgumoidovú klietku, vedenú vnútorným krúžkom (TB) alebo vonkajším krúžkom (TA).

Presnosť

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sa bežne vyrábajú v stupni presnosti P0 a P6 podľa STN ISO 495.Vyššie stupne presnosti ako P5 alebo P4 sa vyrábajú po vzájomnej dohode.

Utesnené a párované ložiská

Po dohode je možná dodávka utesnených, resp. párovaných ložísk.

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Ložiská s uhlom styku α = 40°, vyhotovenie B:

Pr = Fr
Pr = 0,35.Fr + 0,57.Fa

pre Fa/Fr ≤ 1,14
pre Fa/Fr > 1,14


Ložiská s uhlom styku α = 26°, vyhotovenie AA:

Pr = Fr
Pr = 0,41.Fr + 0,87.Fa

pre Fa/Fr ≤ 0,68
pre Fa/Fr > 0,68


Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Ložiská s uhlom styku α = 40°, vyhotovenie B:

Por = 0,5.Fr + 0,26.Fa

(Por ≥ Fr)


Ložiská s uhlom styku α = 26°, vyhotovenie AA:

Por = 0,5.Fr + 0,37.Fa

(Por ≥ Fr)


Označovanie

Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách.
Modifikácia od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608.

Význam najčastejšie používaných znakov pre jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom

ZnakPríklad označeniaVýznam na ložisku
AA7203AAStykový uhol α = 26°, plechová klietka
B7304BStykový uhol α = 40°, plechová klietka
BETNG7206BETNGStykový uhol α = 40°, zvýšená únosnosť, masívna klietka z polyamidu s plnidlom vedená na guľkách
TBB7204AATBTextitová klietka vedená na vnútornom krúžku pre vysoké frekvencie otáčania
P67206B P6Vyšší stupeň presnosti ako normálny