Ochrana osobných údajov

Informácia

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Osobné údaje nám zverujete aj v súvislosti s našou vzájomnou obchodnou spoluprácou. Na tejto stránke uvádzame, aké osobné údaje zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a.s., so sídlom Na stanicu 22, 010 09 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 635 164, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 295/L, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

  • súbory cookies,
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho “Kontaktného formuláru” a formuláru “Zaregistrujte sa pre odber noviniek”,
  • osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s našou vzájomnou obchodnou spoluprácou.

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne pre účely, pre ktoré boli určené, a to:

  • údaje z “Kontaktného formuláru” výlučne pre potreby spätného kontaktovania sa s vami,
  • údaje z formuláru “Zaregistrujte sa pre odber noviniek” výlučne pre potreby zasielania našich elektronických newsletterov s informáciami z aktuálneho diania v našej spoločnosti – pozvánky na výstavy, konferencie, PR akcie, informácie o novinkách vo výrobnom sortimente, v poskytovaných službách a pod.

Ako odvolať súhlas

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu umiestneného v päte každého newslettera alebo zaslaním na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na mailovú adresu:

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Pre reklamné účely používame Google Remarketing. Doba používania súborov cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenie cookie je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v sekcii Nastavenia. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Obchodná spolupráca

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri našej vzájomnej obchodnej spolupráci alebo v rámci našich vzájomných kontaktov pred začatím obchodnej spolupráce, a to meno, priezvisko, mailová adresa, použijeme aj pre účel zasielania vyššie uvedených newsletterov. Tieto osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu na vykonávaní priameho marketingu. Zasielanie newsletterov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu umiestneného v päte každého newslettera. Vaše osobné údaje budeme uchovávať na tento účel, kým neodvoláte zasielane newsletterov.
Namietať spracúvanie osobných údajov môžete na adrese sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním na mail:

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

ZVL SLOVAKIA, a.s.
Adresa: ZVL SLOVAKIA, a.s. Na stanicu 22, 010 09 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zvlslovakia.sk
Mailová adresa: