ZVL výskum a vývoj
ZVL výskum a vývoj

Výskum a vývoj

Pri návrhoch a vývoji nových výrobkov používame najmodernejšie konštrukčné systémy CAD a 3D CAD a ich kvalitu kontrolujeme presnými meracími zariadeniami a testujeme simulovaním reálnej prevádzky. V prípade potreby spolupracujeme s externými organizáciami, skúšobňami, laboratóriami a technickými univerzitami. Naším hlavným cieľom je ponúknuť zákazníkom optimálne riešenie a plniť ich požiadavky v oblasti inovácií, vývoja a používania ložísk v prevádzke.

Naše konštrukčné pracovisko sa zameriava na analýzy vzájomnej interakcie jednotlivých komponentov ložísk, reakciám v mieste valivého styku a vplyvu na vlastnosti ložiska v závislosti od prevádzkových podmienok. Moderné CAD systémy, skúsenosti pracovníkov a spolupráca s technickými oddeleniami dodávateľov a iných externých organizácií nám umožňujú zlepšovať jednotlivé charakteristiky ložiska ako sú tvar obežných dráh, tribologické podmienky, valivé telieska a klietky s cieľom maximálneho využitia priestoru pre ložisko a zlepšenia jeho výsledných vlastností – ZDÚ, MFO, trecí moment a hladina vibrácií. Určenie a výpočet týchto veličín je funkciou použitého materiálu, veľkosti a počtu valivých teliesok, uhla styku a stredného priemeru ložiska.

ZVL výskum a vývoj
ZVL výskum a vývoj

Technické poradenstvo

Na základe požiadaviek sú naši odborní technickí pracovníci pripravení Vám poskytnúť informácie a poradenstvo pri riešení a analyzovaní chýb a problémov vzniknutých počas prevádzky strojov a zariadení. Zároveň Vám ponúkame odbornú pomoc pri riešení návrhov konkrétnych technických uložení štandardných ložísk a návrhov špeciálnych ložísk na základe špecifických technických požiadaviek na uloženie a použitie valivých ložísk.

ZVL výskum a vývoj
ZVL výskum a vývoj