Jednoradové guľkové ložiská so štvorbodovým stykom

Jednoradové guľkové ložiská so štvorbodovým stykom niekedy nazývame aj štvorbodové ložiská. Obežné dráhy týchto ložísk sú navrhnuté tak, aby mohli prenášať axiálne zaťaženie v obidvoch smeroch.

V uložení vyžadujú menší priestor v axiálnom smere ako dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom. Stykový uhol takýchto ložísk je 35º. Vnútorný krúžok je dvojdielny, čo umožňuje v konštrukcii ložiska požiť väčší počet guliek a teda aj väčšiu únosnosť. Nakoľko sú ložiská rozoberateľné, vonkajší krúžok s naplnenou klietkou je možné montovať do uloženia samostatne.

Jednoradové guľkové ložiská so štvorbodovým stykom


 

Konštrukčné údaje

Poistné drážky

Štvorbodové ložiská sú určené hlavne na prenášanie axiálnych zaťažení a vo veľkej miere majú radiálnu vôľu v telese ako axiálne ložiská. Ložiská s vonkajším priemerom väčším ako 160 mm sú vyhotovené s dvoma poistnými drážkami na vonkajšom krúžku (vyhotovenie N2), čo umožňuje jednoduché poistenie a tým zabraňuje pretáčaniu vonkajšieho krúžku.
Rozmery drážok sú uvedené v tabuľke.

Vonkajší priemer D
(mm)
Rozmery (mm)
Rad QJ 2Rad QJ 3
cezvrátanebhrobhro
1706,58,118,510,12
1702108,510,1210,511,72
21027010,511,7210,511,72

Klietky

Guľkové ložiská so štvorbodovým stykom majú prevažne masívnu mosadznú klietku a tiež možu mať polyamidovú klietku vystuženú sklenými vláknami.

Jednoradové guľkové ložiská so štvorbodovým stykom

Jednoradové guľkové ložiská so štvorbodovým stykom


Rozmery ložísk

Rozmery ložísk so štvorbodovým stykom sú uvedené v tabuľkovej časti a odpovedajú medzinárodnej norme ISO 15.

Nesúososť

Guľkové ložiská so štvorbodovým stykom môžu vyrovnávať nesúososť naklopením vonkajšieho krúžku voči vnútornému krúžku iba v obmedzenej miere. Činitele ovplyvňujúce naklopenie uvedených ložísk sú ako pri jednoradových guľkových ložiskách. Akákoľvek nesúososť vyvolá značné zvýšenie hluku ložiska v prevádzke. Keď sa guľkové ložiská so štvorbodovým stykom kombinujú v uložení s inými radiálnymi ložiskami tak, že majú spĺňať funkciu axiálneho ložiska, musia mať radiálnu vôľu v telese. Tým je vonkajšiemu krúžku umožnené vyrovnávanie zmien, ktoré sú vyvolané tepelnou rozťažnosťou.

Dynamické ekvivalentné zaťaženie

P = Fr + 0,66.Fa
P = 0,6.Fr + 1,07.Fa

(kN) pre Fa/Fr ≤ 0,95
(kN) pre Fa/Fr > 0,95


Aby v ložisku so štvorbodovým stykom nevznikalo príliš veľké trenie, má byť zaťažené takou axiálnou silou, ktorá zaručuje styk každej guličky s obežnými dráhami iba v dvoch bodoch.
Takáto požiadavka bude splnená za podmienky, že pri Fa ≥ 1,2.Fr

Statické ekvivalentné zaťaženie

Po = Fr + 0,58.Fa