ZVL SLOVAKIA
v rámci prebiehajúcej optimalizácie našich skladových zásob.