Príslušenstvo

Pod pojmom príslušenstvo sa rozumejú normalizované strojové súčasti, ktoré slúžia na upevnenie valivých ložísk na hriadeli, alebo v diere telesa.

Ide o upínacie a sťahovacie púzdra, kruhové upínacie a sťahovacie matice, poistné podložky a poistné krúžky pre ložiská s drážkou na vonkajšom krúžku.

Príslušenstvo


 

Upínacie a sťahovacie púzdra

Upínacie a sťahovacie púzdra sa používajú na zaistenie ložísk s kužeľovou dierou na valcovom čape. Uľahčujú montáž a demontáž a často zjednodušia aj konštrukciu uloženia. Upínacie púzdra sú rozšírenejšie, ich montáž je jednoduchšia ako v prípade sťahovacích púzdier. Ložiská so sťahovacím púzdrom sa musia opierať o pevnú súčasť, napr. osadenie. Sťahovacie púzdra sa musia zaistiť na hriadeli po zalisovaní do diery ložiska pomocou koncovej matice, alebo koncovej dosky.

Upínacie púzdra

Upínacie púzdra

Upínacie púzdra sa dodávajú kompletné s koncovou maticou a poistnou podložkou. Púzdra sú rozrezané a kužeľovitosť vonkajšej časti je 1:12. Rozmery upínacích púzdier zodpovedajú ISO 113/I. Upínacie púzdra väčších priemerov sa štandardne vyrábajú s kanálikmi pre prívod tlakového oleja na strane závitu a drážkou na vonkajšom povrchu – označenie OH…H. Púzdra s drážkou v otvore aj na povrchu majú označenie OH…HB. Púzdra s prívodnými kanálikmi na strane opačnej k závitu a drážkou na vonkajšom priemere majú označenie OH, s drážkou na povrchu aj v otvore majú označenie OH…B.


Sťahovacie púzdra

Sťahovacie púzdra

Sťahovacie púzdra sú rozrezané a majú kužeľový vonkajší povrch. Rozmery sťahovacích púzdier zodpovedajú ISO 2982.Matice pre sťahovanie púzdier nie sú súčasťou dodávky a musia sa objednávať zvlášť. Sťahovacie púzdra väčších priemerov sa štandardne vyrábajú s kanálikmi pre prívod tlakového oleja na strane závitu a drážkami na vonkajšom povrchu a v otvore – označenie AOH.


 

Upínacie a sťahovacie koncové matice

Upínacie a sťahovacie kruhové matice

Koncové matice sú určené na zaistenie vnútorných krúžkov na upínacích púzdrach, alebo priamo na čape prípadne na montáž a demontáž na sťahovacích púzdrach. Koncové matice sú opatrené drážkami na vonkajšom priemere na umožnenie manipulácie s nimi. Rozmery koncových matíc zodpovedajú norme ISO 2982.


 

Poistné podložky, poistné vložky

Poistné podložky, poistné vložky

Poistné podložky sú určené na zaistenie kruhových matíc menšieho priemeru zatiaľ čo poistné vložky typu MSL pre väčšie matice. Poistné podložky sa vyrábajú z hlbokoťažného oceľového plechu a ich rozmery zodpovedajú norme ISO 2982. Poistné vložky sú vyrobené takisto z hlbokoťažného plechu a ku kruhovej matici sa pripájajú skrutkou. Skrutka a podložka sú rovnako súčasťou dodávky.


 

Pre pohodlné prezeranie, listovanie a tlač dokumentu kliknite na ikonu v pravej hornej ponuke.

Download (PDF, 2.6MB)