Axiálne valčekové ložiská

Axiálne valčekové ložiská sú určné pre tuhé a únosné uloženia, odolné voči rázovému namáhaniu.

Axiálne valčekové ložiská majú jednoduché tvary súčastí umožňujúce ich použitie v rôznych kombináciách, či už s krúžkami ložiska, alebo vytvorením obežnej dráhy na pripojovacích súčastiach.

Axiálne valčekové ložiská nájdu uplatnenie v uloženiach, kde iné druhy axiálnych ložísk nevyhovujú svojou únosnosťou. Axiálne valčekové ložiská môžu prenášať iba axiálne zaťaženie.

Axiálne valčekové ložiská


 

Konštrukčné údaje

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery axiálnych valčekových ložísk sú uvedené v rozmerových tabuľkách a zodpovedajú medzinárodnej norme ISO 104:2002.

Konštrukcia

Axiálne valčekové ložiská typu 811 a 812 sa všeobecne skladajú z troch častí – axiálna valčeková klietka, hriadeľový krúžok(WS), a telesový krúžok (GS). Najdôležitejším prvkom je valčeková klietka (K811, K812). V prípade, že čelné plochy pripojovacích súčastí sú vyrobené s dostatočnou presnosťou, je možné ich využitie ako obežné dráhy a na prenos pôsobiacich síl použiť iba valčekovú klietku. Takýmto usporiadaním je možná výrazná úspora zástavbového priestoru.

Presnosť

Axiálne valčekové ložiská sa bežne vyrábajú v základnom stupni presnosti P0. Výrobu ložísk s vyššou presnosťou je nutné prerokovať s výrobcom. Tolerancie rozmerov zodpovedajú medzinárodným štandardom pričom ich číselné vyjadrenie je možné zistiť v tabuľkovej časti katalógu.

Prevedenie súčastí súvisiacich s ložiskami

Ložiskové krúžky majú po celom obvode doliehať na oporu na hriadeli, alebo v telese.
Obežné dráhy na telese a na hriadeli pre axiálne klietky bez krúžkov, majú mať tvrdosť 58-64 HRC.
Rozmerová a tvarová presnosť obežných dráh musí zodpovedať údajom v tabuľkovej časti katalógu, určenej pre krúžky axiálnych ložísk (tab.20).

Klietky

Klietky axiálnych valčekových ložísk sú vyrábané z polamidu 6.6, vystuženého sklenými vláknami (označenie TNG) alebo z mosadze (bez označenia). Konkrétne vyhotovenie pre jednotlivé TPRM je uvedené v tabuľkovej časti.

Dynamické ekvivalentné zaťaženie valčekových ložísk

Pa = Fa

Statické ekvivalentné zaťaženie ložísk

Pre staticky zaťažené valčekové ložiská platí:

Poa = Fa

Medzná frekvencia otáčania

Medzná frekvencia otáčania uvádzaná v katalógu je maximálny počet otáčok, pri ktorých ložisko pracuje s určitou mierou bezpečnosti bez poruchy.

Axiálne valčekové ložiská