Aktuality

ZVL-kári oslavovali 50. výročie vzniku v Mestskom divadle v Žiline

Rok 2018 je rokom jubilea žilinského závodu ZVL, ktorý začal písať svoju históriu od roku 1968. Pri tejto príležitosti sa dňa 22. marca stretli ZVL-kári v Mestskom divadle v Žiline, aby si spoločne pripomenuli tento významný medzník v histórii spoločnosti. Slávnostnú atmosféru umocnila aj účasť pozvaných hostí, ktorí sa svojou aktívnou prácou podieľali na budovaní dobrého mena spoločnosti či už v súčasnosti, alebo v minulosti. Pozvaní boli všetci súčasní zamestnanci ZVL SLOVAKIA, dôchodcovia a bývalí zamestnanci.

Stretnutie v Mestskom divadle sa začalo oficiálnym privítaním vedenia spoločnosti a následne príhovorom predsedu predstavenstva. „Za 50 rokov fungovania prešli firmou generácie zamestnancov, ktorí vytvárali a zanechali stopy všade tam, kde spoločnosť pôsobila. Niektorí z nich tu pracujú dodnes. Práve ľudia pracujúci v spoločnosti počas týchto 50 rokov vytvárali hodnoty, ktorými sa dnes firma môže pochváliť a sú kľúčovými faktormi úspechov. Výročie založenia firmy je preto najmä ich sviatkom“, spomenul pri prezentácii Martin Mravec, predseda predstavenstva spoločnosti.

Nasledovalo divadelné predstavenie, po ktorom bolo pre všetkých prítomných pripravené slávnostné občerstvenie. Veľkolepý deň sa vydaril a my si môžeme už len želať, aby sme sa takto spolu zišli opäť pri ďalšom jubileu spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s. Veď posúďte sami ☺

Všetky fotografie nájdete na našom Facebook-u.

0

ODBER NOVINIEK

Direct mail SK

e-mail-icon

Kontaktný formulár

Vyhľadávanie na stránke

 

Vyhľadávací katalóg ložísk online

3D modely ložísk

search-bearing-online