Aktuality

Certifikát zhody pre výrobky dovážané do Ruska

ZVL SLOVAKIA, a.s. úspešne absolvovala certifikáciu ložísk ZVL podľa ruskej normy GOST – R prostredníctvom obchodného partnera TECHSNAB, Perm na ruskom trhu. Certifikát zhody GOST – R je dokument vydaný v súlade s pravidlami certifikačného systému a potvrdzuje zhodu kvality a bezpečnosti ložísk pod označením ZVL s platnosťou do roku 2017.

Rusko má svoj vlastný systém posudzovania zhody pre riadenie dovozu a predaja tovaru a zariadení. Certifikát GOST – R pre výrobky vyrobené v Rusku alebo dovezené zo zámoria potvrdzuje splnenie národných noriem. GOST znamená “národná norma” a R je skratka pre “Rusko”. Vzhľadom k tomu, že neexistuje žiadna zmluva medzi Ruskom a Európskou úniou o vzájomnom uznávaní certifikátov, musia experti preskúmať certifikáty, aby overili, či sú v súlade s ruskými štandardmi, predtým ako výrobky vstúpia do krajiny. Tento certifikát môže byť vydaný buď na skupinu tovaru alebo na sériovú výrobu. Zoznam produktov, ktoré sú predmetom povinnej certifikácie je uvedený v zariadeniach Federálnej agentúry pre technickú reguláciu a metrológiu.

0

ODBER NOVINIEK

Direct mail SK

e-mail-icon

Kontaktný formulár

Vyhľadávanie na stránke

 

Vyhľadávací katalóg ložísk online

3D modely ložísk

search-bearing-online