Aktuality

Spoločnosť obhájila ISO 9001 a získala ISO 14001

V júni 2013 bol v spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s. úspešne realizovaný recertifikačný audit nezávislou audítorskou spoločnosťou DET NORSKE VERITAS o dodržiavaní systému kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 v oblasti návrhu, výroby, nákupu a predaja ložísk. Zároveň bola spoločnosť úspešne certifikovaná na systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. Nadväzujúc na už zavedený systém kvality a v súlade s požiadavkami normy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci postupne vytvárame podmienky pre úspešné zavedenie manažérskeho systému podľa normy OH SAS 18001.

Environmentálny manažment

Spoločnosť deklaruje snahu zabezpečovať ochranu životného prostredia zvyšovaním environmentálneho povedomia svojich zamestnancov, efektívnym využívaním zdrojov a používaním moderných environmentálne priateľských technológií a postupov minimalizujúcich negatívne dopady činností spoločnosti na životné prostredie. Hlavným cieľom je plnenie požiadaviek integrovaného systému, ktorý environmentálne dopady spojené s fungovaním spoločnosti skutočne znižuje. Splnili sme požiadavky normy ISO 14001 a dali sme tak základ funkčnému systému. Dôkazom je, že sme získali certifikát o tom, že systém environmentálneho manažérstva je účelne vybudovaný a je v súlade s medzinárodnou normou ISO 14001.

Download (PDF, 492KB)

0

ODBER NOVINIEK

Direct mail SK

e-mail-icon

Kontaktný formulár

Vyhľadávanie na stránke

 

Vyhľadávací katalóg ložísk online

3D modely ložísk

search-bearing-online