Pri prevádzke výrobných procesov, skladovacích činnostiach a výrobkoch kladieme dôraz na preventívne opatrenia a nepoužívame žiadne prostriedky, ktoré by mali negatívny dopad na životné prostredie a bezpečnosť. Našu podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade so zákonnými nariadeniami a vyhláškami súvisiacimi s riadením environmentálnej činnosti, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na základe rastúcich požiadaviek našich hlavne zahraničných zákazníkov v júni 2013 naša spoločnosť obhájila a získala certifikát podľa environmentálneho manažérstva. V júni 2014 sa nám podarilo tiež získať aj certifikát podľa STN OHSAS 18001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.