Aktuality

Vážení obchodní partneri a koneční užívatelia ložísk ZVL

V poslednom období sa stretávame na trhu s prípadmi, kedy hlavne pri následnom predaji ložísk z tzv. „výkupov“, ale v niektorých prípadoch sa to týkalo aj nových ložísk, dochádza k zavádzaniu zákazníkov, ktorým sú tieto ložiská predávané.

Falzifikát

V záujme predchádzania takýmto situáciám chceme týmto zdôrazniť pravidlá pre nakladanie so staršími ložiskami z výkupov za účelom ich následného predaja, prípadne akýmikoľvek novými ložiskami označenými OZ ZVL.

  • Bez súhlasu výrobcu je neprípustné akýmkoľvek spôsobom meniť technické prevedenie ložiska /prebrusovanie radiálnej vôle, vytváranie drážok, zmena prevedenia otvoru ložiska z valcového na kužeľový a podobne/ a následne takto zmenené ložiská predávať na trhu s ochrannou známkou výrobcu.
  • Je neprípustné vykonávať na ložiskách rekonzerváciu a následne tieto ložiská predávať na trhu bez toho, aby bolo na ložisku jednoznačne uvedené kto rekonzerváciu vykonal, kedy bola rekonzervácia vykonaná. Zároveň musí byť na ložisku zachované identické označenie od výrobcu s pôvodným dátumom výroby. Zákazník musí byť na túto skutočnosť upozornený a musí byť poučený, že ložisko kupuje s rizikom jeho technického stavu, ktorý nemusí byť v zhode s normami. Vzhľadom na vek ložiska a uvedené okolnosti zásahu do výrobku jeho rekonzerváciou, výrobca, ktorého ochranná známka je uvedená na takomto ložisku, nemôže niesť zodpovednosť za jeho technický stav.
  • Ak nie je možné dodržať vyššie uvedené podmienky, musí byť z ložiska odstránená ochranná známka výrobcu a ložisko následne predané ako neutrál /bez ochrannej známky/, prípadne s inou ochrannou známkou použitou so súhlasom oprávnenej osoby.

Každé porušenie hore uvedených pravidiel vo vzťahu k ochrannej známke ZVL budeme na trhu monitorovať a v prípade zistenia porušenia práv duševného vlastníctva budeme konať v zmysle práv vlastníka ochrannej známky. Veríme, že takýto postup je hlavne v záujme ochrany konečného spotrebiteľa a tiež autorizovanej distribučnej siete ZVL značky.

0

ODBER NOVINIEK

Direct mail SK

e-mail-icon

Kontaktný formulár

Vyhľadávanie na stránke

 

Vyhľadávací katalóg ložísk online

3D modely ložísk

search-bearing-online