Výroba ložísk

Výroba ložísk je vykonávaná a zabezpečovaná v súlade s príslušnými štátnymi a medzinárodnými rozmerovými a materiálovými normami, vnútornými predpismi spoločnosti a normami zabezpečujúcimi systém riadenia kvality podľa STN ISO 9001. Zvyšovanie dynamickej únosnosti ložísk zlepšovaním vlastností polotovarov je rozhodujúcim faktorom pre životnosť budúceho ložiska.

 

 

ZVL SLOVAKIA, a. s. disponuje širokým výrobným a technickým know-how a v procese výroby zabezpečuje a zaručuje použitie moderných technológií pre hospodárnosť a presnosť výroby. V súvislosti s výrobou ložísk sú vykonávané technologické procesy, ktoré v značnej miere ovplyvňujú trvanlivosť a únosnosť valivých ložísk – tvárnenie, trieskové obrábanie, tepelné spracovanie, pranie, montáž a finalizácia.

Materiál ložiskových krúžkov
Celoprekaliteľná chrómová oceľ (100Cr6)
Celoprekaliteľná chróm-mangánová oceľ (100CrMnSi6-4)
Cementované, indukčné kalené ocele
(podľa požiadaviek zákazníka)
Materiál valivých teliesok
Celoprekaliteľná chrómová oceľ (100Cr6)
Celoprekaliteľná chróm-mangánová oceľ (100CrMnSi6-4)

Materiál ložiskových klietok
Plechhlbokoťažný plech (St4) – bez značenia, prípona J
Mosadzznačenie M
Plastpolyamid PA6.6, s obsahom sklených vlákien – značenie TNG, TNGH
Textittvrdená tkanina – značenie T
 

 
Stabilitu a spoľahlivosť dokazujeme prítomnosťou výrobkov ZVL na svetovom trhu prostredníctvom vybudovanej silnej distribučnej siete a tým zabezpečujeme neustále spojenie s našimi obchodnými partnermi. Naším hlavným cieľom je prostredníctvom širokého produktového portfólia štandardných a špeciálnych ložísk plniť najnáročnejšie požiadavky zákazníkov v rôznych oblastiach priemyslu.