Aktuality

ZVL SLOVAKIA, a.s. v Indii

 

Účasť na výstave PAPEREX 2013

V dňoch 24.-27.10.2013 sa ZVL SLOVAKIA, a.s. spoločne s indickým partnerom NBU Bearings zúčastnila 11. ročníka medzinárodnej výstavy a konferencie pre papierenský priemysel a spracovanie celulózy, ktorá sa konala v indickom meste New Delhi. Uvedená výstava & konferencia sa vyznačovala vysokou odbornou úrovňou návštevníkov, zúčastnili sa jej významní výrobcovia papiera a subdodávatelia pre tento segment priemyslu. Expozícia ZVL SLOVAKIA bola umiestnená v hale 12. V rámci našej expozície bola prezentovaná aj firma ECO DELTECH, ktorá je distribútorom ložísk ZVL pre papierenský priemysel pre oblasť New Delhi a prezentuje výhradne našu značku na indickom trhu od roku 2010. Počas výstavy sme nepretržite zaznamenali vysokú odbornú návštevnosť našej expozície a záujem o produkty ZVL a zároveň záujem o objasnenie histórie značky ZVL.


Seminár pre výrobcov z oblasti papierenského priemyslu a spracovania celulózy v New Delhi.

 

V súvislosti s výstavou PAPEREX 2013 bol za účelom prezentácie značky a produktov ZVL uskutočnený odborný seminár pre výrobcov z oblasti papierenského priemyslu v meste New Delhi. Seminár bol organizovaný našim indickým partnerom NBU Bearings a výhradným zástupcom ZVL značky firmou ECO DELTECH. Seminára sa zúčastnilo 50 odborníkov z oblasti výroby papiera a spracovania celulózy. Uskutočnenú akciu hodnotíme veľmi pozitívne vzhľadom na skutočnosť, že už počas prezentácie značky a výrobného sortimentu sme zaznamenali vysoký záujem a dopyt o naše ložiská.


Seminár pre distribútorov ložísk a spracovateľov kameňa v oblasti Bangalore.

 

Výprava ZVL SLOVAKIA, a.s. v Indii bola zavŕšená dňa 28.10.2013 uskutočnením seminára pre distribútorov ložísk a spracovateľov kameňa s podporou nášho obchodného partnera NBU Bearings a distribútora ložísk ZVL pre oblasť Bangalore Associated Bearing Corporation. Celkovo sa seminára zúčastnilo 90 pozvaných hostí. Opätovne bola zdôraznená identita a pôvod značky ZVL, bola prezentovaná spoločnosť a výrobný program. Seminára sa zúčastnili aj prezident a viceprezident Karnataka Ball Bearing Dealers΄ Association a po jeho ukončení nám bol udelený certifikát za uskutočnenie seminára o výrobkoch a službách.


 
 

A čo dodať na záver ?

Indický trh je jedným z najdôležitejších exportných trhov ZVL SLOVAKIA, a.s., od ktorých očakávame značné rozšírenie nášho obchodného portfólia. Všetky zvolené nástroje marketingovej komunikácie a obchodné kroky smerujúce k zvýšeniu podielu značky ZVL na indickom trhu sú prioritnou súčasťou našej budúcej obchodnej stratégie. Hlavnou strategickou úlohou spoločnosti do budúcnosti je postupné dobudovanie obchodných štruktúr a posilnenie imidžu na trhoch, na ktorých je značka ZVL etablovaná a kde má možnosť rozšíriť svoj potenciál. Medzi takéto strategické trhy nepochybne patrí aj India. Náš hlavný cieľ cesty do Indie sa nám podarilo splniť. Na uvedenom trhu sme zaznamenali veľký hlad po informáciách súvisiacich so značkou a výrobkami ZVL. Aktívna účasť na výstave a marketingová podpora tohto náročného trhu prostredníctvom uskutočnených seminárov a obchodných rokovaní prispeli k posilneniu imidžu spoločnosti na indickom trhu a zároveň k zvýšeniu informovanosti odborníkov z ložiskového priemyslu o identite a historických skutočnostiach značky ZVL. Pozitívny príspevok z uskutočnenej akcie k celkovému hospodáreniu spoločnosti a realizovaných marketingových aktivít na tomto náročnom trhu očakávame už v blízkom období.

0

ODBER NOVINIEK

Direct mail SK

e-mail-icon

Kontaktný formulár

Vyhľadávanie na stránke

 

Vyhľadávací katalóg ložísk online

3D modely ložísk

search-bearing-online