sportovy den ZVL SLOVAKIA 1

Športový deň ZVL–károv

Veľký športový deň ZVL SLOVAKIA, a.s. sa niesol v duchu príjemných chvíľ, dobrej nálady, športových a gastronomických zážitkov. Celodenné stretnutie všetkých zamestnancov ZVL-károv, ktorí sa zúčastnili „veľkého dňa“ sa uskutočnilo s cieľom rozvíjania a upevňovania dobrých vzťahov pri spoločných športových, ale aj relaxačných aktivitách. Športové aktivity boli naplánované už od včasných ranných hodín a tohtoročnou novinkou na športovom dni bola…