Rozvoj aktivit na ruskom trhu 1

Rozvoj aktivít na ruskom trhu

ZVL SLOVAKIA, a.s. považuje ruský trh za dôležitý a perspektívny exportný trh. Aj preto sme zintenzívnili spoluprácu s našimi ruskými obchodnými partnermi a snažíme sa podporovať rozvoj ich obchodných a marketingových aktivít. Prostredníctvom nášho distribučného partnera IMPORTSERVIS Perm sa značka ZVL zviditeľnila na dvoch významných výstavách v Rusku. V dňoch 8.-10.9.2015 na výstave MASHINOSTROENIE –…

Stretnutie distributorov 2015 1

Stretnutie distribútorov Slovenskej a Českej republiky

Tohtoročné pravidelné stretnutie autorizovaných distribútorov Slovenskej a Českej republiky sme zorganizovali v kúpeľnom meste Rajecké Teplice v dňoch 15.-16.10.2015. Oficiálna prezentačná časť sa konala v hoteli Diplomat Rajecké Teplice, v rámci ktorej boli vyhodnotené priebežné výsledky obchodnej spolupráce za rok 2015 a zároveň bola predstavená Obchodná stratégia na rok 2016. Po oficiálnej prezentačnej časti sa návštevníci stretnutia presunuli do kúpeľov Afrodita,…

Technicke skolenie pracovnikov

Technické školenie pracovníkov firmy TLC Łożyska Sp.J.

Dňa 9.10.2015 sa v priestoroch spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s. uskutočnilo technické školenie pracovníkov firmy TLC Łożyska Sp.J. z Poľska. Účastníci odborného technického školenia si rozšírili znalosti v oblasti výrobných procesov a boli im zodpovedané technické otázky súvisiace s používaním ložísk v prevádzke. Technické školenia, ktoré ZVL SLOVAKIA, a.s. poskytuje svojim obchodným partnerom sa zameriavajú okrem…

Agro Show 2015 1

AGRO SHOW 2015 – Bednary, Poľsko

ZVL SLOVAKIA, a.s. sa v dňoch 18. – 21.9.2015 zúčastnila na najväčšej poľnohospodárskej výstave AGRO SHOW 2015 v Európe. Na voľnej ploche 150 tis. m2 sa svojimi výrobkami prezentovalo 800 vystavovateľov. Vo vlastnej expozícii na voľnej ploche predstavila svoje výrobkové portfólio výrobcom poľnohospodárskych strojov a zariadení aj ZVL SLOVAKIA, a.s. Ložiská pre poľnohospodársku techniku tvoria…

falzifikat 3

Vážení obchodní partneri a koneční užívatelia ložísk ZVL

V poslednom období sa stretávame na trhu s prípadmi, kedy hlavne pri následnom predaji ložísk z tzv. „výkupov“, ale v niektorých prípadoch sa to týkalo aj nových ložísk, dochádza k zavádzaniu zákazníkov, ktorým sú tieto ložiská predávané. V záujme predchádzania takýmto situáciám chceme týmto zdôrazniť pravidlá pre nakladanie so staršími ložiskami z výkupov za účelom ich následného predaja, prípadne akýmikoľvek novými ložiskami…

falzifikat 1

Odhalenie falzifikátov u konečného spotrebiteľa ložísk ZVL

Boj proti šíreniu falzifikátov je každodennou prácou zástupcov ZVL SLOVAKIA. Počas jednej z takýchto akcií sme zachytili na trhu v Čechách falzifikáty ložísk ZVL priamo u konečného spotrebiteľa – OEM klienta. Zákazník reklamoval kvalitu dodaných valčekových ložísk NU1036M C3, ktoré boli označené ochrannou známkou ZVL. Po transporte ložísk do závodu ZVL SLOVAKIA a ich analýze sme zistili, že sa jedná…

rajecky maraton

Rajecký maratón 2015 za účasti ZVL

Väčšina ZVL-károv má športového ducha čoho dôkazom bola účasť niektorých našich kolegov na 32. ročníku Rajeckého maratónu, ktorý sa uskutočnil 8.augusta 2015 v Rajci. Rajecký maratón je jedinečná akcia, ktorá svojím charakterom a rozsahom patrí medzi významné podujatia tohto typu a ZVL SLOVAKIA bola pritom. Naši kolegovia Jakub, Jozef a Ondrej v pekelnom teple, ale…

sportovy den 2015 1

Športový deň s novým maskotom ZVL

Športový deň s novým maskotom ZVL je úspešne za nami. Dňa 7.8.2015 sme si my ZVL-kári opäť zašportovali. Tohtoročný športový deň bol krásne slnečný a bol zahájený v poradí 2. ročníkom cyklistických pretekov pod názvom „Tour de ZVL”, ktoré sa aj tento rok tešili početnej účasti. Na trati tento rok okrem ZVL-károv a náhodných okoloidúcich cyklistom…

Bieloruske priemyselne forum 2

Bieloruské priemyselné fórum za účasti ZVL SLOVAKIA

V dňoch od 12. do 15. mája sa v Minsku konalo Bieloruské priemyselné fórum Distribútor ložísk ZVL firma LLC Evenline sa zúčastnila uvedeného podujatia pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky. Spolu s obchodným radcom z ekonomického oddelenia Veľvyslanectva Slovenskej republiky pána Bocka zástupcovia spoločnosti LLC Evenline prezentovali návštevníkom výhody použitia ložísk ZVL.