technicke skolenie pracovnikov

Technické školenie pracovníkov firmy Bearings Kft.

Dňa 5.12.2014 sa v priestoroch spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s. uskutočnilo technické školenie pracovníkov firmy Bearings Kft, ktorá je distribútorom ložísk ZVL v Maďarsku. Účastníci odborného technického školenia si rozšírili znalosti v oblasti výrobných procesov a boli im zodpovedané technické otázky súvisiace s používaním ložísk v prevádzke. Technické školenia, ktoré ZVL SLOVAKIA, a.s. poskytuje svojim obchodným partnerom sa zameriavajú okrem výkladu…

romexim direct ltd 1

Prezentácia značky ZVL na veľtrhu INDAGRA 2014 v Rumunsku

V dňoch 29.10.2014 – 2.11.2014 sa v Romexpo Exhibition Centre uskutočnil 19. ročník veľtrhu zariadení a výrobkov pre poľnohospodársku, záhradnícku, vinársku techniku a živočíšnu výrobu. Uvedená výstava patrí medzi najvýznamnejšie svojho druhu v Rumunsku hlavne so zameraním na poľnohospodársky sektor. Prostredníctvom nášho autorizovaného distribútora v Rumunsku bola prezentovaná značka ZVL a produktové portfólio spoločnosti. Cieľom účasti na veľtrhu…

stretnutie distributorov 2014 1

Stretnutie distribútorov SR/ČR

V dňoch 23.10. a 24.10.2014 sa uskutočnilo Stretnutie distribútorov ložísk značky ZVL na trhu Slovenska a Čiech. Ďalší ročník stretnutia sa uskutočnil už tradične v Jánskej doline vo Wellness Hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne. Podujatie bolo rozdelené do dvoch častí. Prvá časť bola zameraná na zhodnotenie uplynulého obchodného roka a bola predstavená stratégia predaja pre rok 2015. Príjemným spestrením…

MSV Brno 2014 1

Ďakujeme za účasť na MSV Brno 2014 !

Vážení obchodní partneri, ďakujeme Vám za účasť a návštevu expozície spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s. na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2014 v Brne, ktorý sa uskutočnil v dňoch 29.9.2014 – 3.10.2014. Vaša dôvera a podpora nám otvára cestu k ďalšiemu posilňovaniu pozície značky ZVL na nosných predajných trhoch a prispieva k napĺňaniu našich predajných a strategických cieľov. Vážime si mimoriadny záujem o naše produktové portfólio,…

sportovy den ZVL SLOVAKIA 1

Športový deň ZVL–károv

Veľký športový deň ZVL SLOVAKIA, a.s. sa niesol v duchu príjemných chvíľ, dobrej nálady, športových a gastronomických zážitkov. Celodenné stretnutie všetkých zamestnancov ZVL-károv, ktorí sa zúčastnili „veľkého dňa“ sa uskutočnilo s cieľom rozvíjania a upevňovania dobrých vzťahov pri spoločných športových, ale aj relaxačných aktivitách. Športové aktivity boli naplánované už od včasných ranných hodín a tohtoročnou novinkou na športovom dni bola…