Lukáš Benedik opätovne potvrdil prvenstvo na Majstrovstvách SR v inline polmaratóne

Ako inak, jazdí na inline ložiskách značky ZVL ☺

V piatok, 1.6.2018, sa členovia ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA, ktorej hrdým partnerom je aj ZVL SLOVAKIA, zúčastnili na Majstrovstvách SR v inline polmaratóne v Spišskej Novej Vsi, kde získali viacero výborných umiestnení. Najlepší korčuliar Slovenska, Lukáš Benedik, potvrdil svoju skvelú formu a vyhral v absolútnom poradí, Jana Benediková vyhrala kategóriu U 60 a jej manžel, Miroslav Benedik, 5. miesto v kategóii U60.

V detskom tíme získal klub 2 prvé miesta, v kategórii mladších žiakov a žiačok 1 druhé a 1 tretie miesto, v kategórii starších žiakov jedno druhé miesto a v kategórii junior tretie miesto. ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA začal sezónu veľmi úspešne, čomu napomáha aj fakt, že jazdci tímu používajú vo svojich korčuliach špeciálne vyvinuté ložiská ZVL určené do korčúľ. Všetkým členom klubu gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov v prebiehajúcej sezóne.

Majstrovstvá SR v inline polmaratóne
Majstrovstvá SR v inline polmaratóne
0

Technické školenie poľských distribútorov

Dňa 21.4.2018 prebehlo školenie obchodno-technických pracovníkov autorizovaného distribútora Albeco sp. z o.o. v príjemnom prostredí Green Hotela Poznan.

Na školení boli odprezentované:

  1. Všeobecná prezentácia
  2. Technická prezentácia
  3. Kvalitatívna prezentácia
  4. Poškodenia ložísk – prezentácia
0

ZVL-kári oslavovali 50. výročie vzniku v Mestskom divadle v Žiline

Rok 2018 je rokom jubilea žilinského závodu ZVL, ktorý začal písať svoju históriu od roku 1968. Pri tejto príležitosti sa dňa 22. marca stretli ZVL-kári v Mestskom divadle v Žiline, aby si spoločne pripomenuli tento významný medzník v histórii spoločnosti. Slávnostnú atmosféru umocnila aj účasť pozvaných hostí, ktorí sa svojou aktívnou prácou podieľali na budovaní dobrého mena spoločnosti či už v súčasnosti, alebo v minulosti. Pozvaní boli všetci súčasní zamestnanci ZVL SLOVAKIA, dôchodcovia a bývalí zamestnanci.

Stretnutie v Mestskom divadle sa začalo oficiálnym privítaním vedenia spoločnosti a následne príhovorom predsedu predstavenstva. „Za 50 rokov fungovania prešli firmou generácie zamestnancov, ktorí vytvárali a zanechali stopy všade tam, kde spoločnosť pôsobila. Niektorí z nich tu pracujú dodnes. Práve ľudia pracujúci v spoločnosti počas týchto 50 rokov vytvárali hodnoty, ktorými sa dnes firma môže pochváliť a sú kľúčovými faktormi úspechov. Výročie založenia firmy je preto najmä ich sviatkom“, spomenul pri prezentácii Martin Mravec, predseda predstavenstva spoločnosti.

Nasledovalo divadelné predstavenie, po ktorom bolo pre všetkých prítomných pripravené slávnostné občerstvenie. Veľkolepý deň sa vydaril a my si môžeme už len želať, aby sme sa takto spolu zišli opäť pri ďalšom jubileu spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s. Veď posúďte sami ☺

Všetky fotografie nájdete na našom Facebook-u.

0
Page 6 of 20 «...45678...»