Technické školenie poľských distribútorov

Dňa 21.4.2018 prebehlo školenie obchodno-technických pracovníkov autorizovaného distribútora Albeco sp. z o.o. v príjemnom prostredí Green Hotela Poznan.

Na školení boli odprezentované:

  1. Všeobecná prezentácia
  2. Technická prezentácia
  3. Kvalitatívna prezentácia
  4. Poškodenia ložísk – prezentácia
0

ZVL-kári oslavovali 50. výročie vzniku v Mestskom divadle v Žiline

Rok 2018 je rokom jubilea žilinského závodu ZVL, ktorý začal písať svoju históriu od roku 1968. Pri tejto príležitosti sa dňa 22. marca stretli ZVL-kári v Mestskom divadle v Žiline, aby si spoločne pripomenuli tento významný medzník v histórii spoločnosti. Slávnostnú atmosféru umocnila aj účasť pozvaných hostí, ktorí sa svojou aktívnou prácou podieľali na budovaní dobrého mena spoločnosti či už v súčasnosti, alebo v minulosti. Pozvaní boli všetci súčasní zamestnanci ZVL SLOVAKIA, dôchodcovia a bývalí zamestnanci.

Stretnutie v Mestskom divadle sa začalo oficiálnym privítaním vedenia spoločnosti a následne príhovorom predsedu predstavenstva. „Za 50 rokov fungovania prešli firmou generácie zamestnancov, ktorí vytvárali a zanechali stopy všade tam, kde spoločnosť pôsobila. Niektorí z nich tu pracujú dodnes. Práve ľudia pracujúci v spoločnosti počas týchto 50 rokov vytvárali hodnoty, ktorými sa dnes firma môže pochváliť a sú kľúčovými faktormi úspechov. Výročie založenia firmy je preto najmä ich sviatkom“, spomenul pri prezentácii Martin Mravec, predseda predstavenstva spoločnosti.

Nasledovalo divadelné predstavenie, po ktorom bolo pre všetkých prítomných pripravené slávnostné občerstvenie. Veľkolepý deň sa vydaril a my si môžeme už len želať, aby sme sa takto spolu zišli opäť pri ďalšom jubileu spoločnosti ZVL SLOVAKIA, a.s. Veď posúďte sami ☺

Všetky fotografie nájdete na našom Facebook-u.

0

Pozvánka do Mestského divadla Žilina

Vedenie spoločnosti pri príležitosti 50. výročia vzniku ZVL SLOVAKIA srdečne pozýva všetkých svojich zamestnancov na divadelnú komédiu KONFETY. Stretneme sa 22.3.2018 v Mestskom divadle Žilina

Pozvánka do Mestského divadla Žilina
0

Vedeli ste, že máme aj český web ?

S 50ti letými zkušenostmi v oboru patříme k významným hráčům ve výrobě ložisek pro různé průmylové aplikace. Pomáháme dosahovat vysokou kvalitu výstupů na úrovni vysokého světového standardu. Jsme stabilním partnerem pro významné OEM výrobce strojů a zařízení a prostřednictvím vybudované silné distribuční sítě obsluhujeme zákazníky na celém světě.

www.zvlslovakia.cz

ZVL SLOVAKIA CZ
0

ZVL SLOVAKIA, a.s. oslavuje 50 rokov od založenia výroby a predaja ZVL ložísk v Žiline

Rok 2018 je pre ZVL SLOVAKIA, a.s. významným medzníkom v histórii. Predstavuje 50 rokov budovania výroby a predaja ložísk v Žiline a na Slovensku. Od svojho založenia prešla spoločnosť a jej predchodcovia zložitým historickým vývojom a množstvom dynamických zmien týkajúcich sa výrobných procesov a vlastníckych vzťahov. Dnes je ZVL SLOVAKIA stabilným partnerom pre zákazníkov v rôznych priemyselných odvetviach na celom svete.
„Uvedené výročie sme sa rozhodli zviditeľniť predstavením nového loga, ktorého grafické prvky jasne poukazujú na našu 50 ročnú históriu. Nové logo bude spoločnosť prezentovať po celý rok 2018“, uviedol Martin Mravec, predseda predstavenstva.

ZVL SLOVAKIA 50

„Medzník 50 rokov predstavuje veľkú výzvu do budúcnosti, ktorá nás zaväzuje naďalej poskytovať spoľahlivé a efektívne riešenia a prinášať kvalitné výrobky. Investovali sme veľa prostriedkov a úsilia do zdokonaľovania našich produktov, nášho servisu, cenovej a obchodnej politiky. Za 50 rokov fungovania prešli firmou generácie zamestnancov, ktorí vytvárali a zanechali stopy všade tam, kde spoločnosť pôsobila. Niektorí z nich tu pracujú dodnes. Práve ľudia pracujúci v spoločnosti počas týchto 50 rokov vytvárali hodnoty, ktorými sa dnes firma môže pochváliť a sú kľúčovými faktormi úspechov. Výročie založenia firmy je preto najmä ich sviatkom“, dodal Martin Mravec.
50. výročie je pre nás príležitosťou poďakovať sa tiež všetkým obchodným partnerom, ktorí prispeli k úspešnej histórii našej spoločnosti. Základy našej 50 ročnej existencie vzišli hlavne z vašej dôvery. Z dôvery v naše schopnosti, kvalitu výrobkov značky ZVL a profesionalitu nášho pracovného tímu. Ceníme si prejavenú dôveru, podporu a vzájomnú spoluprácu. Ďakujeme!

Ing. Martin Mravec
predseda predstavenstva

0
Page 6 of 20 «...45678...»